Kjøp bustadtomter

I Vindafjord har me ni flotte bygder som alle har mykje å tilby sine innbyggarar. Tomtene våre har fornuftige prisar som gjer det enkelt å etablere seg i kommunen. På denne sida kan du sjå alle tomtene våre, og sortere dei per bygd om du veit kor du vil bu.