Bilde av Vikebygd

Lio

Flotte tomter i nytt bustadfelt i Vikebygd. Tomtene er klausulfrie.

Vikebygd
622–1153 m2
Frå 380 000 kr

Vikebygd er ei fantastisk bygd å busetja seg i. Gode oppvekstvilkår, mange fritidsaktivitetar og du kan nytta moglegheitene naturen byr på.

  • Plassering
  • Nærområdet

Kort veg til butikk, skule, idrettsanlegg og barnehage.

Andre bustadtomter i Vikebygd

Me har ingen andre bustadtomter i Vikebygd akkurat no.
Kvifor bu i Vindafjord?