Bilde av Tinghaugen

Tinghaugen

Sentralt med kort avstand til skule, barnehage og idrettsanlegg med symjehall.

Vats
559–980 m2
Frå 790 000 kr

Opparbeiding av feltet har starta.

  • Plassering
  • Nærområdet

Kort avstand til butikkar, skule og barnehage. Fine turområde i umiddelbar nærleik. Aktivt og variert fritidstilbod.

Korte avstandar til Vindafjord sine mange arbeidsplassar.

Andre bustadtomter i Vats

Kvifor bu i Vindafjord?