Kjøp bustadtomter

Beskrivande tekst, ikkje denne men ca. den lengden: Ei tomt skal bli ein bustad. Tomtene våre har fornuftige prisar som gjer det enkelt å etablere seg i kommunen. Medan du i byane gjerne må betale store summar for ei lita leilighet, kan du i Vindafjord få ein flott.

Me har ingen tomter her akkurat no.